Fristadens småskaliga insamling. "Fristadens UG"

Tidsbegränsad insamling 21.06.2021 - 20.09.2021

Nummer för vår småskaliga insamling: RA/2021/813

Mer information gällande vårt primära och sekundära insamlingsmål hittar ni på vår sida, www.fristaden.fi/donera/

1.00 €
hit counter