Passiv medlem!

Som passiv medlem så bidrar du med din medlemsavgift till Fristadens verksamhet! Du får även ett exemplar av Fristads Posten levererat direkt hem till din brevlåda, som innehåller information om aktiviteter som varit och ½-års planen. Fristads Posten utkommer 2 ggr per år.

Som passiv medlem får du också ett informationsblad en gång i månaden! Info bladet innehåller information om den senaste månadens aktiviteter och ger en inblick i Fristadens verksamhetsplaner och arbete. Som passiv medlem så har du även rösträtt i föreningens medlemsmöten.