en-Namninsamling för öppnande av en Ungdomsgård i Jakobstad!

18/03/2021

Idag har vi skapat en namninsamling som ni kan skriva under på nätet!

Ni hittar den på adressen:

https://www.skrivunder.com/fristadens_oppnandet_av_en_ny_ungdomsgard_i_centrala_jakobstad

Ungdomsgården ska vara anpassad för barn och unga vuxna så att alla mellan 0-18år är välkomna! Våra öppettider kommer vara anpassade efter ålder. De yngsta på förmiddagarna (med dagmammor eller hemma-mammor/pappor) och eftermiddagarna för de i låg och mellanstadiet. Kvällarna för de unga vuxna. Lokalen ska vara anpassad efter intressen och anpassas efter allas behov och önskemål. Där ska även du som barn/ungdom kunna vara med och lägga fram just dina önskemål på event och sysselsättning som du önskar skall finnas i lokalen.

Namninsamlingen kommer att pågå fram t.o.m 28/2-2021. Listorna kommer sedan att lämnas in till de ansvariga i kommunen Jakobstad när vi gör vår ansökan om stöd i mars/april.