Midsummer 2021

21/08/2021

Midsommarens historia och folktro.

Midsommar är en av de viktigaste högtiderna och traditionen att fira sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Vi firar den helg som ligger närmast då sommarsolståndet infaller. Fram till 1952 var det alltid på samma dag, den 23 juni. Men man valde att flytta högtiden så att den alltid ligger på en fredag och stämmer bättre in i den moderna tidens arbetsvecka.

I gamla bondesamhället var midsommar en brytpunkt i arbetsåret och i modernare tider startade industrisemestern efter midsommar. I dag har det blivit en helg då vi firar att sommaren har kommit, men numera ligger semestrarna mer utspritt och många fortsätter att jobba några veckor till innan de tar ledigt. Många av de gamla traditionerna finns dock fortfarande kvar.

Midsommarnatten var full av magi

I gamla bondesamhällets folktro var midsommarnatten viktig. Den är en av årets ljusaste nätter och ansågs vara full av magi. Det var en natt då gränsen mellan människornas värld och det övernaturliga suddades ut. På midsommarnatten fylldes naturen av mystiska krafter och övernaturliga väsen var särskilt aktiva. Daggen som uppstod på midsommar hade undergörande effekter. Att rulla sig naken i dagg eller samla in den i lakan och skjortor ansågs vara stärkande för hälsan. Man kunde också spara en krans av midsommarblommor och lägga den i badet vid jul.

Blommor under kudden

Många stora högtider ansågs lämpa sig särskilt väl för att förutsäga händelser om framtiden. Vem som kommer att dö, om skörden skulle bli bra eller vilka som var på väg att gifta sig. På midsommar var kärleksspådomar särskilt populära. Med hjälp av nattens magiska krafter kunde unga, ogifta kvinnor få reda på vem de skulle gifta sig med.

Det fanns olika sätt att få svar på vem det tilltänkta maken var. En av sederna som lever kvar än i dag är att plocka sju blommor och lägga dem under huvudkudden. Då kommer den blivande mannen att visa sig i drömmen. På vissa platser skulle man plocka nio blommor i stället för sju. Talen sju och nio är magiska och används ofta inom folktron och just ojämna tal uppfattas som magiska i många kulturer.

Det fanns också ritualer som hörde ihop med blomplockandet. Den unga kvinnan skulle enligt traditionen plocka blommorna under tystnad. Bröts tystnaden var även magin bruten. På många ställen ingick det också att hoppa över sju eller nio gärdsgårdar - lika många som antalet blommor - innan sänggåendet och drömmarna.

Åskgudens Ukkos bål
Näst efter Sverige är Finland det nordiska land som mest grundligt firar midsommar. Visserligen saknas midsommarstång (de förekommer dock i finlandssvenska kustområden), men man har midsommarbål, midsommardans och man äter sill och potatis, rökt fisk med mera. I Finland drar man under midsommar gärna ut till sjöar och sommarstugor där man tänder brasor. En tradition är midsommarbastun.

Ukkos yxa.

Innan kristnandet av midsommaren i Finland firades innan 1300-talet ett finskt sommarsolstånd, Ukon Juhla, för att hedra den finska guden Ukko. Ukko är åskguden i den finska mytologin och har klara paralleller till Tor. Förutom att de båda är åskgudar bär Ukko yxan Ukonvasara, som starkt påminner om Tors hammare Mjölner, och de rider bägge i vagn. Ukko beskrivs som bredaxlad, vithårig och med stort böljande skägg. Bålen anses också särskilt ägnade åt åskguden och kallades Ukko-kokko (Ukkos bål). Ukko anses även vara en fruktbarhetsgud, vilket passar väl in i midsommaren där man i Finland förr i tiden ibland använde sig av trollformler för att öka fertiliteten.

Med allt detta sagt och berättat, så önskar vi er alla från oss alla.................................... en riiiiktigt go åh gla midsommar!