Årsmöte 2021

FRISTADENS medlemmar kallas till föreningens första årsmöte onsdagen den 7 april klockan 18.00.

Årsmötet är öppet för alla FRISTADENS medlemmar och andra intresserade. Mötet hålls elektroniskt på Google meet.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, årsberättelse samt bokslut. 

Eventuella motioner ska inlämnas till Fristaden per e-post till fristaden@gmail.com senast 2 dagar innan mötet.

Anmäl dig till mötet senast 5.4 via detta formulär.

Länk till mötet och instruktioner skickas till alla anmälda.

Nedan finns handlingarna till mötet

Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan