21:a December

Vad fryser snabbare till is? Varmt eller kallt vatten?

Ny fråga imorgon :)

Svaret för dagens fråga hittar du bakom morgondagens lucka ;)

Av Didier Descouens - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22461702

Svar till 20:e December

"Kan fjärilar känna smakskillnad, har de ett smaksinne?" 

JA! Men inte som vi människor gör utan de känner smaken via deras smakreceptorer som de ha på sina ben.

Den största fjärilen i Finland påträffade Dödskallefjärilen mätte 128,5 mm mellan vingspetsarna. En del nattfjärilar kan producera ljud. Med hjälp av ljuden stör fjärilarna jagande fladdermöss "radar".

Hos en del arter kan också andra utvecklingsstadier än de vuxna fjärilarna avge ljud. Dödskallefjärilens larv och puppa kan till exempel producera ett pipande ljud då de blir störda - detta skrämmer ofta bort en predator. Den fullbildade dödskallefjärilen stjäl honung och förvirrar bina genom att avge ett pipande ljud.

Källa: https://kansallisperhonen.fi/visste-du-att/?lang=sv