Vårt arbete

Vi arbetar för att barn och unga skall få en trygg och bra framtid i Jakobstad. Vår verksamhet skall vara en ungdomsgård som ligger centralt i Jakobstad. Där förmiddagarna skall vara öppet för dagmammor och småbarnsföräldrar att träffas över en fika samtidigt som det ska finnas pedagogiska sysselsättningar för små barn. Tidiga eftermiddagar så är verksamheten öppen för barn i förskola-mellanstadiet för de barn som inte går på kommunens "eftis"-verksamhet. Och kvällarna skall vara anpassade till ungdomar upp till 18 år. Med spel, filmkväll, eller bara ett ställe att samlas på i en trygg miljö.

Vi arbetar ideellt just nu alla i styrelsen och planerar för olika digitala tips till sysselsättning. En gång i månaden har vi ett månadsmöte där vi går igenom hela månadens statistik från föreningens olika plattformar och via statistiken försöker utveckla föreningen ett steg längre. På månadsmötet utvärderar vi det arbete vi gjort den senaste månaden och går i genom vad vi vill gå vidare med och utveckla .

Vårt främsta mål i dagsläget är att få öppna dörrarna till en lokal där barn och ungdomar kan få samlas och umgås och bara kunna få vara sig själva en stund och chilla med spel, film, fika och andra aktiviteter så som pyssel, workshops m.m. Att hitta medlemmar som finner glädjen i att få vara en del av verksamheten att kunna vara med och utveckla föreningens syfte i enlighet med vår stadgar. Att kunna skapa olika evenemang där vi får aktivera barnen till en hälsosam sysselsättning på deras fritid med t.ex evenemangskvällar i ungdomsgården, utflykter i närmiljön, resor till historiska platser i Finland. Olika tillställningar under veckosluten m.m.

Föreningen Fristadens verksamhet är helt beroende av understöd från andra aktörer/medlemmar och kan ta emot donationer, understöd, testamenten, sponsorer. Både från privatpersoner,företag,samfund,stiftelser,fonder,föreningar/organisationer.

Alla medel vi får in till Fristaden r.f går oavkortat till vår verksamhet och vårat arbete med att kunna erbjuda ett ställe för alla barn och unga att få utvecklas till trygga unga vuxna.

Om ni vill veta mer om hur just du/ni kan understöda Fristadens verksamhet, ta gärna kontakt för mer information.

Som ordspråket säger, "hemmet är där hjärtat är." 

Och här på Fristaden r.f tror vi att hemmet inte bara är en fysisk plats, utan också en känsla av tillhörighet och trygghet. Det är därför vi är dedikerade till att skapa ett utrymme för barn och unga att mötas och bygga en gemenskap där de kan känna sig fria att vara sig själva.