Understöd vår verksamhet nu!

All hjälp uppskattas
 

Hur fungerar donationer till verksamheten?

En donation till föreningens verksamhet är en helt frivillig  donation/gåva till Fristadens verksamhet! Din gåva kommer att användas till de olika omkostnader som är reella för att driva en ungdomsverksamheten som Fristaden r.f 

OBS! En donation/gåva ger inget medlemskap eller någon förmån inom Fristaden r.f utan är endast en direkt gåva till verksamheten. Om ni önskar bli medlem klicka här "Bli medlem" för mer information.

När ni vill understöda med en donation/gåva till vår verksamhet Fristaden. Då loggar ni in på er egna bank och väljer valfri summa. Märk betalningen med "Verksamhetsunderstöd" 

Vi tackar för ert stöd!

Bankkonto

FI10 5567 0720 1864 97     BIC: OKOYFIHH

Bankens namn

Pedersörenejdens Andelsbank

10 €

DONERA 

15 €

DONERA 

80 €

DONERA 

50 €

DONERA .

60 €

DONERA 

100 €

DONERA