Världsdagen för psykisk hälsa och digitalt samarbete med SOS-Barnbyar LäxHjälpen!

07.10.2022

Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland.

Den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagens internationella mål är att göra psykisk hälsa och välmående till prioriteter i hela världen. Det mest akuta som vi i Finland måste reagera på är ungdomars mående. Tjänsterna måste utvecklas, men samtidigt måste vi fästa mycket mera uppmärksamhet vid att stärka psykisk hälsa och förebygga problem.

Andelen psykiska problem i förhållande till andra folksjukdomar har ökat. OECD uppskattade redan år 2018 att de kommer att kosta Finland rentav 11 miljarder per år. Psykisk ohälsa är orsaken till var tredje av de sjukdagar som Fpa betalar ersättning för, och till över hälften av sjukpensionerna.

Särskilt bekymmersam är de ungas psykiska ohälsa, som hotar försämra flera årsklassers studie- och arbetsförmåga. Över hälften av de högskolestuderande berättar att de lider av psykiska problem. Tjänsterna är överbelastade; under Corona åren har ungdomspsykiatrins vårdköer blivit åtta gånger längre än tidigare. Var tredje flicka i årskurs 7-9 och i andra stadiet berättar att hon upplever ganska svår eller svår ångest. En femtedel av pojkarna riskerar att halka av studier och arbetsliv.

Orosstolar överallt i Finland

Under Världsdagen för psykisk hälsa och kampanjveckan öppnar MIELI rf:s krisarbetare och utbildade frivilliga Orosstol-jourer runtom i Finland. Orosstolen är en lugn plats för förtroliga samtal. Orosstolen kan placeras var som helst, på en fysisk plats eller på nätet. Den 10 oktober kan man sätta sig i orosstolen på mer än 50 ställen på olika håll i Finland, bland annat i biblioteket Ode i Helsingfors.

Man kan också vara med och fira Världsdagen för psykisk hälsa genom att dela meddelanden rörande psykisk hälsa i sociala medier, arrangera ett eget Grönt ljus-jippo eller färgkoda sin klädsel i dagens färg grönt. I många städer kommer man att belysa bland annat stadshus, teatrar, skolor och monument med grönt ljus.

Även här i Jakobstad kommer ni kunna se olika ställen som uppmärksammar Världsdagen med olika teman i gröna färger.

Här nedanför kan du ladda ner och läsa "Övningsbok för ett positivt sinne" 

Du kan fylla i övningsboken på egen hand eller tillsammans med en ungdomsledare, lärare eller kurator. Du behöver ändå inte visa den för någon om du inte vill, utan du kan använda den så som det passar dig bäst. Övningarna kan göras i valfri ordning. Om någon uppgift känns svår kan du hoppa över den eller spara den till senare. Hasta inte igenom uppgifterna utan fundera på dina svar en stund innan du börjar skriva ner dem. Du kan även återkomma till dina svar efter en längre tid och se om dina tankar kanske har förändrats. Om du känner att du skulle behöva prata med någon men kanske inte känner för att prata med varken kurator eller läraren så kom ihåg att du kan alltid ta kontakt med någon från våra länkar som vi samlat i vår flik "Våga Prata".

Fristaden är stolt att kunna meddela att vi idag ingått ett digitalt samarbete med... 

SOS-Barnbyars LäxHjälpen!

LäxHjälpen erbjuder eleverna stöd med skolarbetet på distans klockan 14-18 från söndag till torsdag från och med september.

LäxHjälpens målgrupp är främst eleverna på högklasserna och de elever som övergår från ett stadium till ett annat.

LäxHjälpen är tvåspråkig - mera info om verksamheten på finska finns här.

LäxHjälpen erbjuds av frivilliga som utbildats av SOS-barnbyar. På det sättet kan de dela med sig av sitt kunnande och samtidigt på ett meningsfullt sätt stödja barn och unga.

Avsikten är att eleverna ska få lyckade upplevelser av sig själva som elever. Genom att erbjuda läxhjälpsstöd vill vi främja barns och ungas möjligheter att växa och utvecklas till sitt starkaste jag.

Vill man läsa mer om hur det fungerar kan man gå in på deras hemsida via denna länk: https://www.sos-lapsikyla.fi/laxhjalpen/

Ni kan nu hitta direktlänken till LäxHjälpen på vår sida "Våga Prata" som är kopplad till chattkanalen under deras öppettider.

De som hjälper barnen och de unga med skolarbetet är frivilliga som utbildats av SOS-barnbyar. Den frivilliga är en trygg vuxen, som har tid och möjlighet att vara närvarande och hjälpa med skolarbetet. Vem som helst som är intresserad av verksamheten och förbinder sig vid att uppfylla SOS-barnbyars värderingar (på finska) kan söka sig till frivilligverksamheten.

Är du intresserad av att verka som frivillig inom LäxHjälpen?

Då kan ni fylla i blanketten via SOS-barnbyars hemsida: https://www.sos-lapsikyla.fi/laxhjalpen/#lomake