Fristadens Sam-uraj-ariter!

31.03.2021

Idag fick vi färdigställt sidan med information gällande vårt projekt inför sommaren! 


Fristadens Samariter är tänkt att ge ungdomarna (13-18år) i Jakobstad med omnejd möjlighet att få göra olika uppdrag hos privatpersoner och hushåll mot en ersättning under Maj - Augusti. 

Tanken är att om ni som privatperson/hushåll som är i behov av hushållsnära tjänster, skall kunna vara med i projektet och erbjuda ungdomarna en chans till en erfarenhet av arbetslivet samt ge dem en meningsfull sysselsättning under sommarlovet. 

Fristaden tar emot anmälningar från Privatpersoner de s.k Uppdragsgivarna redan f.rom IDAG! 

Ni kan läsa mer på vår Informationssida "Fristadens Samariter" eller ta direkt kontakt med Linda Backlund vår ordförare för mer information!