Barnrättsveckan 2020

20.11.2020

Vi på Fristaden vill uppmärksamma denna vecka till barn och unga med lite information om vad som gäller angående barnens rättigheter enligt bestämmelserna i barnkonventionen. 

" Barnkonventionens dag firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes. 

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och daghemmen vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal inom skolar och småbarnspedagogiken genom gemensamma aktiviteter.

Veckan för barnets rättigheter firas i år synligt också utanför skolorna! Redan i flera år har man firat Barnens vecka som inriktat sig på fritids- och hobbyverksamhet. Nu kommer den att utgöra en del av Veckan för barnets rättigheter, och alla kan delta.

Varje förening, kommun, församling eller organisation kan främja barnens rättigheter och diskussioner om dem genom att under Veckan för barnets rättigheter ordna verksamhet som är öppen för alla.

Veckan firas i år 16.-22.11.2020. Temaveckan arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.

Temat för barnets rättigheter 2020 är barnets rätt till framtiden

Det är ett paraplytema som man kan närma sig via flera olika konventionsartiklar. Valet av tema påverkades i betydande grad av barnens och de ungas växande oro för miljön, i synnerhet klimatförändringen. Även om diskussionerna om klimatförändringen när barnkonventionen skrevs inte var lika omfattande som nuförtiden, har man i konventionen beaktat en icke-förorenad miljö som tryggar barnets uppväxtförhållanden."

https://www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/veckan-for-barnets-rattigheter/ "