Godkänd stadgar hos Patent och registerstyrelsen! 

19.08.2020