Årsmöte 2023

05.09.2023

FRISTADEN R.F FO-NUMMER: 3138498-3  

Lindskogsgatan 20, 68 620 Jakobstad 

| 08.09.2023 | Klockan 17.30.

 Plattformen för mötet startar 17:15 med möjlighet att förbereda sig inför öppnandet av mötet. Digital plattform för mötet: Fristadens Google Meet: Länk skickas till alla anmälda deltagare 15min innan mötet. (17:15) Möjlighet att delta på distans vid behov eller vid förhinder att delta på plats. Se bilaga om distansdeltagande.

Stadgeenliga ärenden gällande årsmöte, se medföljande dagordning angående övriga ärenden som kommer att behandlas vid mötet.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen senast 2dagar innan så att ärendet kan kompletteras till föredragningslistan under övriga ärenden.

Linda Backlund / Ordförande

Dagordning

Distansdeltagande

För deltagande till årsmötet:

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så skickas inbjudan till din e-post 15 minuter innan mötet startar.