Årsmöte 2022

22.04.2022

Fristaden r.f:s Årsmöte 2022

Fristaden R.F

Fonummer: 3138498-3

Plats: Lindskogsgatan 20, 68 620 Jakobstad | 28.04.2022 | Klockan 18.00.

Plattformen för mötet startar 17:45 med möjlighet att förbereda sig inför öppnandet av mötet.

Digital plattform för mötet: Fristadens Google Meet:

Länk skickas till alla anmälda deltagare 15 min innan mötet. (17:45)

Möjlighet att delta på distans vid behov eller vid förhinder att delta på plats.

Se bilaga om distansdeltagande.

Stadgeenliga ärenden gällande årsmöte, se medföljande dagordning angående övriga ärenden som kommer att behandlas vid mötet.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid

föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta

till styrelsen senast 2 dagar innan så att ärendet kan kompletteras till föredragningslistan under övriga ärenden.

Linda Backlund / Ordförande