Aktiv medlem!

Som aktiv medlem så har du möjlighet att vara så aktiv som ni själva önskar, med att delta på föreningsmöten, delta som funktionärer vid evenemang och tillställningar, vara med i planering av olika aktiviteter samt rösträtt vid föreningens medlemsmöten. Du får också ett exemplar av Fristads Posten levererat direkt hem till din brevlåda, som innehåller information om aktiviteter som varit och ½-års planen. Fristads Posten utkommer minst 1 gång per år. 

Som aktiv medlem så får du också ett info blad en gång i månaden! Info bladet innehåller information om den senaste månadens aktiviteter och ger en inblick i Fristadens verksamhetsplaner och arbete.