14:e December

Hur många Ton skräp per dag samlas i våra hav?


Ny fråga imorgon :)

Svaret för dagens fråga hittar du bakom morgondagens lucka ;)

Svar från 13:e December

"Från vilket land kommer Lucia?"

Italien Syrakusa. Syrakusa är en hamnstad på Siciliens östkust i Italien Lucia föddes i en rik familj i Syrakusa under romartiden, cirka 283 e.kr. Hon var dotter till en grekisk mor vid namn Eutychia och en romersk patricier. Hennes far dog emellertid när hon var fem år gammal och hon blev uppfostrad av sin mor. 

Luciatraditionen kan dels härstamma från Tyskland

Lucia som en flicka med ljus i håret har möjligen influerats av den tyska traditionen med Christkindlein eller Kinken Jes.

Där kläddes en flicka upp för att vara "Christkindlein", ett Jesusbarn, med tända ljus i håret som föreställde en gloria. I Västsverige togs traditionen upp bland de högre stånden, men här var det en vuxen kvinna som klädd i vitt och med ljus i håret kom med förtäringen till gårdens folk under vakan på lussenatten. Härifrån härstammar också lussebullen.

Varning för känsligt material i källorna för mindre barn. 

Källa: https://svenska.yle.fi/artikel/2015/12/11/lucias-blodiga-historia  övrig källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucia_(helgon)