Fristadens småskaliga insamling. 2022

Tidsbegränsad insamling 17.07.2022 - 16.10.2022

Ni kan välja antal i varukorgen allt från 1€ och uppåt.

Vi är tacksam oavsett storlek av bidrag! 

MobilePay betalningskod: 85869 

Nummer för vår småskaliga insamling: RA/2022/1035

Mer information gällande vårt primära och sekundära insamlingsmål hittar ni på vår sida, www.fristaden.fi/donera/

1,00 €