Understöd vår verksamhet.

Fristadens småskaliga insamling.   21.06.2021 - 20.09.2021.

Nummer för vår småskaliga insamling: RA/2021/813

Vi har gjort ansökningar till olika stiftelser och fonder och till Jakobstads kommun tidigare för att kunna få möjligheten till att få öppna dörrarna till en ny ungdomsgård i centrala Jakobstad. Vi har redan fått godkänt att skriva hyreskontrakt på lokalen Rådhusgatan 5 i Jakobstad via hyresvärden.

De flesta stiftelser och fonder samt ntm-centralen har gett oss ett nekande besked därav deras förklaring ligger på att våra första understödjare borde vara den egna kommunen Staden Jakobstad. För det ska ligga i deras intresse att stödja en sådan verksamhet som vi bedriver som är tänkt att främja barn och ungas välmående i deras vardag och på deras fritid.

Vi har gjort vår ansökan till Kommunen och vi ansökte för ett års hyreskostnader med diverse omkostnader. Så som försäkringar, el, vatten och liknande omkostnader som kan tänkas behövas vid inköp av material. Det totala understödet vi ansökte var 50,000€ för ett verksamhetsår med önskan om att minst få godkänt för hyreskostnaderna 20,700€/året och att vi fortsätter jobba ideellt. Vi erhöll ett stöd på 500€ av kommunen.

Vi har nu därför ett godkänt tillstånd från polisen att kunna göra en småskalig insamling till Fristadens verksamhetsmål och vi söker nu frivilliga donatorer till vårt primära insamlingsmål som ni kan läsa mer om här nedanför. Vid inbetalning till våran småskaliga insamling märk betalningen med "Fristadens UG". 

Vårt primära insamlingsmål är:  

Verksamhetens driftskostnader. Insamling för ett startkapital för att föreningen skall kunna öppna dörrarna till den tänkta ungdomsgården på Rådhusgatan 5 i Jakobstad. En årshyra vars kostnad är 20700€. Övriga kostnader är de material som behövs i lokalen vid öppnandet av ungdomsgården så som: Datorer, Brädspel, böcker, övrig inredning. Samt inköp av mellanmål/fika/snacks. Driftkostnaderna är de kostnader som Föreningen får och har för att vara synliga till allmänheten och kunna förverkliga föreningens mål. Så som föreningstidningen, flygblad, dataprogram, utdelningskostnader, telefon kostnader i samband med annonsförsäljningen till föreningstidningen Fristads Postens utgåva 1/12-2021. Kostnader för olika ansökningar från stipendier och fonder och stiftelser. Inbokningar till olika event för att göra Fristaden synlig med information om vår verksamhet till allmänheten. Så som bordshyra samt olika tillställningar som t.ex.UNG 2021-riksomfattande dagar för ungdomsarbete i Jyväskylä. En kostnad för 2 dagars biljett är 160€ per person.

Till vårt sekundära användningsmål så önskar vi kunna göra inköp och söka donatorer till julklappar till barnfamiljer+barn och unga till vårt Julevent som ska ske under sista veckan före Jul på torget i Jakobstad. Driftkostnaderna till eventet kommer att vara att sprida informationen till allmänheten om eventet vilket omfattar; Uppdateringar på de olika sociala medierna, uppdatering av vår domän och hemsida samt tryckerikostnader för flyers och utdelningskostnader sen även bords hyran vid den planerade utdelningen veckan på torget.


Hur fungerar frivilliga donationer till verksamheten?

En donation till föreningens verksamhet är en helt frivillig  donation/gåva/understöd till Fristadens verksamhet. Din gåva kommer att användas till de olika omkostnader som är reella för att driva en ungdomsverksamheten som Fristaden r.f 

OBS! En donation/gåva ger inget medlemskap eller någon förmån inom Fristaden r.f utan är endast en direkt gåva till verksamheten. Om ni önskar bli medlem klicka här "Bli medlem" för mer information.

När ni vill understödja med en frivillig donation/gåva till vår verksamhet Fristaden. Då loggar ni in på er egna bank och väljer valfri summa. Märk betalningen med "Frivilligt Understöd

Ni kan även gå in på vår webbshop och där välja att göra er donation/gåva direkt i webbshoppen genom att välja "Donation/Gåva" eller "Småskalig insamling/Fristadens UG". Minsta summan ligger på 1€ i kundvagnen där kan ni sedan välja fritt antal av den summan.

Om ni önskar mer information gällande den småskaliga insamlingen eller frivilliga donationer, ta då kontakt med vår ordförande och anordnare av insamlingen: Linda Backlund. mobil:+358 46840 6423. e-post: linda@fristaden.fi

Vi tackar för ert stöd!

Bankkonto

FI10 5567 0720 1864 97     BIC: OKOYFIHH

Bankens namn

Pedersörenejdens Andelsbank

Payment methods
hit counter